Litteraturlista

Björkqvist, Gunnar

Jämtlands Folkliga Kvinnodräkter. Studier i den jämtländska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets första hälft. 1941 (Uppsala universitet)

Broby-Johansen, Rudolf

Kropp & Kläder, 1978 (Rabén & Sjögren)

Centergran, Ulla

Bygdedräkter, Bruk och brukare. 1996 (Göteborgs universitet)

Centergran, Ulla & Kirvall, Kicki

Folkdräkter förr och nu: Tradition och sömnad. 1986 (LT)

Eldvik, Berig & Sandberg, Gösta

Blåtryck & röda kattuner: Om textila mönstringstekniker. 1996 (Nordiska museet)

Estham, Inger

Kyrkliga textilier. 1976 (Verbum)

Grenander Nyberg, Gertrud

Så vävde de: Handvävning i Sverige och andra länder. 1976 (LT)

Henschen, Ingegerd

Kattuntryck. svenskt tygtryck 1720-1850. 1992 (Nordiska museet)

Kewenter, Eva

Lin och linne. Seder och bruk. 1999 (Prisma)

Kewenter, Eva

Ull och ylle. Kläder och prakt. 2002 (Prisma)

Klädedräktens magi. 2007. Tröndelag folkemuseum/Jamtli

Lewenhaupt, Tonie

Kläders tysta språk. 2005 (Atlantis)

Nylén, Anna-Maja

Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. 1976 (Berlingska)

Olsson, Annhelén

Yllebroderier. Berättande folkkonst i Norden. 2010 (Hemslöjden)

Oscarsson, Ulla

Kvinnomöda och skaparglädje. 2012 (Jamtli)

Oscarsson, Ulla

Överhogdalsbonaderna. 2010 (Jamtli)

Palmsköld, Anneli

Textila tolkningar. Om hängkläden, drättar, lister och takdukar. 2007 (Nordiska museet)

Sandberg, Gösta

Purpur, koschenill, krapp: En bok om röda textilier. 1994 (Tiden)

Svensson, Sigfrid (red.)

Folklig dräkt. 1974 (Liberg)

Ulväng, Marie

Klädekonomi och klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. 2012 (Gidlunds)

 

Artiklar

Schalen – ett modeplagg. I Skansens årsbok 2010 av C. Westergren & B. Eldvik.


Hemsidor

http://jamtland.hemslojd.org/draekter

Här läggs Jämtlands läns sockendräkter ut, allt eftersom textilombuden lämnar in material. 

http://bildarkivet.jamtli.com/

Fotografier ur Jamtlis samlingar

http://www.nordiskamuseet.se/samlingar/om-samlingarna/sok-i-samlingarna

Sök bland fotografier och föremål i Armé-museum, Designarkivet, Nordiska museet, Sveriges militärhistoriska arv, Upplandsmuseet och det norska KulturIT.

http://www.historiskarum.se/

Mönster och tyger att inspireras av.

Facebook Twitter